Tarptautinis valiutos fondas (TVF) yra tarptautinė organizcija, kurios tikslas plėtoti pasaulinę prekybą. Siekiant užsibrėžtų tikslų remiamos šalys, turinčios finansinių sunkumų. TVF veikia nuo 1947 m. ir siekia skatinti tarptautinį piniginį bendradarbiavimą, subalansuoti tarptautinės prekybos augimą, skatinti valiutų kursų stabilumą, prisidėti kuriant daugiašalę atsiskaitymų sistemą ir pan.

tvf

TVF mechanizmai taip pat įsijungia, kuomet reikia vadovauti pertvarkant įsiskolinusių valstybių ekonomiką, taip pat reguliuojant trumpalaikių paskolų suteikimą. Fondas savo veiklą finansuoja iš nuosavų lėšų, kurios yra sudaromos iš valstybių narių įnašų.

Tarptautinis valiutos fondas jungia 187 pasaulio valstybes. Du kartus per metus vykstančiuose susitikimuose aptariama ir apžvelgiama visų valstybių narių finansinė ir ekonominė padėtis bei vykdoma monetarinė politika. Jeigu valstybė narė turi sunkumų, ji gali gauti 25 proc. sumos, kurią sumokėjo fondui, kaip savo įnašą. Jeigu ši suma nėra pakankama mokėjimo balanso sutrikimams pašalinti, tokia valstybė iš TVF gali gauti paskolą. Siekiant gauti fondo finansavimą šalis turi įsipareigoti vykdyti ekonominę politiką, kuri didina pačios valstybės ir kartu pasaulio ekonomikos pajėgumą. Taip pat įsipareigojama palaikyti nustatytą nacionalinės valiutos ir užsienio valiutos santykį.

TVF ne tik analizuoja situaciją valstybėse narėse, tačiau fondo veikla apima ir periodinių konsultacijų teikimą valstybėms narėms. Kiekvienais metais vykstant į valstybę narę yra renkama informacija apie tos šalies makroekonominius rodiklius, organizuojami susitikimai su valstybės tarnautojais. Vykdant konsultacinę veiklą skatinama laikytis tarptautinių standartų ir kovoti su pinigų plovimu bei terorizmo finansavimu.